bckbet官网

首页>协会介绍> 历届理事会顾问
历届理事会顾问

bckbet官网 中国人民对外友好协会曾任顾问

    李铁铮                  吴化之

bckbet官网    温朋久                  乔冠华

    王炳南                  王伏林

    孙平化                  刘庚寅

bckbet官网    李茂斋

 

bckbet官网 第六届全国理事会顾问(1994.5——1998.5)

bckbet官网    王光英                  伍修权

bckbet官网    赵朴初                  钱正英

    赛福鼎·艾则孜       司马义·艾买提

    杨静仁                   夏    衍

    姬鹏飞


bckbet官网第七届全国理事会顾问(1998.5——2002.5)

bckbet官网   王光英                  布   赫

bckbet官网   吴阶平                  周光召

bckbet官网   司马义·艾买提      宋   健

   钱正英                  朱光亚

bckbet官网   姬鹏飞                  赛福鼎·艾则孜

bckbet官网   杨静仁


bckbet官网第八届全国理事会顾问(2002.5——2007.5)

   王光英                   布   赫

   铁木尔·达瓦买提    何鲁丽

bckbet官网   成思危                   蒋正华

bckbet官网   司马义·艾买提       宋    健

   钱正英                   胡启立

bckbet官网   王文元

 

第九届全国理事会顾问(2007.5——2012.5)

  乌云其木格             韩启德
  白立忱                   阿不来提·阿不都热西提
  李金华                   布    赫
  铁木尔·达瓦买提     彭佩云
  司马义·艾买提        何鲁丽
  成思危                   蒋正华
  顾秀莲                   宋   健
  胡启立                   王文元
  罗豪才                   徐匡迪